Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

Kurz VEDOMÉ PODNIKANIE

posunie vaše podnikanie i osobný život na celkom novú úroveň.

Vedomé podnikanie je o spájaní logiky a intuície
spirituality i pragmatizmu, 
vnútorného pokoja a rýchlej akcie, 
duševného rozvoja i vytvárania hmotnej prosperity.

Presnejšie, je o prepájaní všetkých rovín ľudského bytia,

ako roviny fyzickej, mentálnej, emočnej tak i spirituálnej.

Opiera sa o holistický prístup a samotné vedomé bytie človeka.

Je o harmónii a rovnováhe v každej oblasti života.
Je o hodnotách, kvalite a prosperite. 

A samozrejme, v nemalej miere je aj o efektívnych postupoch a stratégiách v podnikaní 21. storočia
 

Keď je hlava a srdce za jedno, veci sa pohnú správnym smerom.
Už za 12 týždňov môžete zvládnuť viac než za 12 mesiacov

Referencie


kurz Vedomé podnikanie
a jeho 3 zásadné výhody:1.
VYSOKÁ EFEKTIVITA V RELATÍVNE KRÁTKOM ČASE

12 týždňov + 6 účastníkov + mentorka = dostatočne široký priestor pre individuálny prístup a osobné individuálne konzultácie

Na kurze riešime vaše konkrétne projekty a reálne veci z praxe, ktoré potrebujete zvládnuť, aby vaše podnikanie bolo naozaj funkčné a efektívne.

Ak potrebujete vo svojom podnikaní alebo v práci zvýšiť efektivitu alebo práve s niečím začínate a nechcete strácať čas zbytočnými chybami, tento program je skvelá voľba.

Shadow Center
2.
POZITÍVNE ZMENY V ŠIRŠOM ROZSAHU

Metodika programu vychádza z holistického (celostného) prístupu k životu a k človeku, s ohľadom na jeho fyzickú, emočnú, mentálnu a spirituálnu podstatu.

Zmeny, ktoré urobíte, budú mať pozitívny a zásadný dosah na všetky oblasti vášho života, nielen na podnikanie. Naučíte sa, ako zmeny ktoré zavediete v biznise, priamo i nepriamo ovplyvnia ďalších 7 oblastí vo vašom živote.

Shadow Center
3.
REÁLNE VÝSLEDKY

Budeme spolu 12 týždňov intenzívne pracovať a všetko, čo sa naučíte, dáte rovno do praxe, vďaka čomu zažijete už počas kurzu prvé reálne výsledky.

Čaká vás naozaj mnoho praktických úloh, aby ste si všetko natrénovali.

Shadow Center

Toto je príležitosť pre vás, ak • chcete zvýšiť svoj príjem, získať viac času pre seba, a celkovo zvýšiť efektivitu vo viacerých oblastiach svojho života
 • zažívate stagnáciu a napriek vynaloženej snahe, vám overené metódy a postupy nefungujú dostatočne
 • vzdelávate sa, navštevujete semináre, kurzy, workshopy, čítate knihy, no praktické výsledky nemáte uspokojivé
 • chýba vám pocit vnútorného pokoja a naplnenia
 • cyklicky sa vám opakujú situácie, ktoré vás netešia
 • vaše zisky sú nízke alebo minimálne
 • ste frustrovaní, trápi vás stres, tlak z okolia alebo strach zo zlyhania, neúspechu, budúcnosti
 • cítite, že vaša energia klesá a strácate radosť zo života
 • neveríte si veľmi a hoci viete čo by ste mali urobiť, nedokážete začať
 • túžite zažiť zmenu
 • ste odhodlaní a ochotní ísť do hĺbky a intenzívne pracovať
 • uvedomujete si, že potrebujete zmeniť niektoré zo svojich návykov
 • ste otvorení novým veciam a ochotní nechať na určitý čas viesť a prijať v tomto smere pomoc a podporu
Chcem sa prihlásiť na kurz VEDOMÉ PODNIKANIE

Referencie


Hlavné témy jednotlivých stretnutí:

Princípy vedomého podnikania a vedomého života

 • Ako rozšíriť svoje vnímanie a vedomie + čo to presne znamená a ako s tým pracovať.

 • Urobíte si analýzu aktuálneho stavu firmy i vlastného života + získate tipy, ako postupovať v jednotlivých oblastiach svojho života (práca / vzťahy/ zdravie / finanicie / osobnostný rozvoj... atď.) s ohľadom na fyzickú, mentálnu, emočnú a spirituálnu podstatu

 • V tejto súvislosti sa naučíte, ako realizovať svoje plány a konkrétne ciele.

Shadow Right
Princípy projektového riadenia Tvorba stratégie a funkčného systému firmy

 • Vytvoríte si vlastný strategický plán a naučíte sa vyhodnocovať jednotlivé fázy projektu.

 • Spoznáte 6 základných fáz, ktorými prechádza každé podnikanie. Dve z nich sú pre väčšinu podnikateľov silne kritické až likvidačné

 • Vy získate jednoduchý manuál, ako každú z týchto fáz zvládnuť.

 • Získate funkčné postupy a jednoduché strategické kroky k napĺňaniu svojich cieľov (pracovných/ súkromných)

Shadow Right
Vedomá komunikácia

 • Spoznáte princípy a pravidlá vedomej komunikácie, ktorá je základ pre budovanie kvalitných vzťahov

 • Naučíte sa rozlišovať silu slova a podľa toho budete voliť ich výber

 • Zvýši sa miera vášho porozumenia/ empatie/ asertivity

 • Ľahšie budete zvládať konfliktné situácie – doslova elegantne a s ľahkosťou

 • Venovať sa budeme aj základom vedomého líderstva, akú má v tomto smere úlohu dôvera a budovanie vzťahov

Shadow Right
Efektívny marketing

 • Naučíte sa základné princípy pre online i offline marketing 

 • Pochopíte princípy obsahových kampaní, strategicky a efektívne začnete využívať sociálne siete s prepojením na email marketing 

 • Spoznáte know-how, ako robiť online marketing nízko nákladovo, efektívne a bez manipulácie 

 • Nastavíme základy pre budovanie vašej značky a PR – nielen v biznise

 • Pripravíte si vlastnú funkčnú kampaň

Shadow Right
Starostlivosť o klienta, služby a servis

 • Aký je potenciál najviac zanedbávanej oblasti u malých a stredných podnikateľov.

 • Aké sú najčastejšie dôvody nízkej efektivity a strát v podnikaní.

 • Rozoberieme tému cenotvorby, hodnôt a tiež princípov bonusov a zliav.

Shadow Right
Autenticita, Integrita, Sebavedomie a Sebahodnota

 • Aký je ich vplyv a presah v bežnom živote i podnikaní

 • Osobnostný a spirituálny rozvoj podnikanteľa

 • Osobné výzvy, Work-life balance

 • Osvojíte si jednoduché a funkčné techniky, ako zvládať stres v dennom živote a ako identifikovať prvé signály smerujúce k vyhoreniu

Shadow Right

Vďaka tomuto programu sa naučíte ako: • Pripraviť si a rozbehnúť svoj strategický plán, na základe širšej analýzy vašej aktuálnej situácie (rozbehnúť projekt, zlepšiť svoju pozíciu lídra, partnera, zlepšiť alebo upevniť niektorú zo svojich schopnosti, zvýšiť príjmy … atď.)
 • Uvedomiť si vlastné kvality a hodnoty. Precítite ich silu a vďaka tomu budete vedieť ako smerovať ďalej.
 • Vaše vedomie sa rozšíri, budete vnímavejší.
 • Prevezmete plnú zodpovednosť za svoje ďalšie smerovanie a prosperitu v živote
 • Uvedomíte si svoje role, pózy a masky, ktoré v živote používate. Naučíte sa s nimi pracovať, zbaviť sa ich a rovnako ich budete vedieť rozoznávať u iných
 • Naučíte sa využívať exponenciálnu silu a jej efekt v partnerskej spolupráci.
 • Spoznáte jednotlivé fázy v podnikaní, v procese rastu a ako s nimi efektívne pracovať
 • Rozviniete svoju kreativitu a intuíciu
 • Vaša efektivita sa výrazne zvýši
 • Zlepší sa vaša komunikácia i miera porozumenia
 • Získate praktické skúsenosti a pomoc s každou metódou a technikou; vďaka čomu poznáte kedy a prečo vám niektoré z nich nefungujú; a to vrátane tých s ktorými ste už pracovali no výsledky neboli dostačujúce.
 • Prejdete množstvom praktických cvičení, a rozviniete svoje kľúčové schopnosti, potrebné pre váš ďalší úspech a rast
 • Vďaka tomu čo získate, ušetríte čas. Veľa času…
 • Zvýši sa váš energetický potenciál a váš vplyv na ľudí, posilní sa vaše vyžarovanie, charizma, čo sa priamo začne odzrkadľovať aj v kvalite vašich vzťahov.
 • Pripravíte si cestu k úspechu a pocitu vnútorného pokoja a harmónie zároveň. Áno dá sa to.
 • Nájdete nový pohľad na mnohé veci, naučíte sa nachádzať súvislostitam, kde by vám to predtým nenapadlo.
 • Odhalíte svoje nefunkčné vzorce v správaní a postojoch. Naučíte sa, ako to zmeniť
 • Naučíte sa samostatne, rýchlejšie a správne rozhodovať
 • Prestanú sa vám cyklicky opakovať situácie (vzťahové, finančné, pracovné atď.), ktoré vás vyčerpávali
 • Ľahšie zvládnete náročné i konfliktné situácie
 • Získate množstvo nových kontaktov a podnikateľských inšpirácií
 • Už počas samotného programu, budete môcť zažiť reálne, merateľné výsledky
 • A hlavne, získate podporu, aby ste naozaj aplikovali do života to, čo je pre váš úspech potrebné.
Chcem sa prihlásiť na kurz VEDOMÉ PODNIKANIE

Henrieta Remišová

Lektorka programu & mentorka

Podnikám od r. 2005, venujem sa oblasti realít a biznis poradenstvu.

Vďaka mnohým skúsenostiam z tvorby stratégii a riadenia projektov od r. 2010 poskytujem konzultácie malým a stredným podnikateľom aj z iných oblastí, keďže základné princípy úspešného podnikania sú pre každú oblasť spoločné.

Pomáham pri nastavovaní stratégie i vedení projektov inovatívnym – holistickým spôsobom. Podnikanie vnímam ako veľkú príležitosť nielen na sebarealizáciu, ale i možnosť ľudsky a osobnostne vyrásť.

Henrieta Remišová
Mám záujem o BEZPLATNÚ ÚVODNÚ KONZULTÁCIU

Termín a cena


NAJBLIŽŠÍ KURZ ZAČÍNA:  NA JAR  2021

...

 

 

 


Ak sa nebudete môcť zúčastniť niektorého termínu osobne, dohodneme sa na prenose napr. cez skype.
Taktiež je možná zmena dátumu/ času niektorého stretnutia, v prípade súhlasu celej skupiny.

Miesto: Bratislava – Račianska 72

OSOBNÁ KONZULTÁCIA
150 €

1,5 hodinové sedenie (prvá konzultácia trvá 2 hodiny za nezmenenú cenu)

Vďaka konzultácii získate nadhľad a pomoc pri riešení konkrétnej náročnej situácie

Ujasníte si súvislosti, získate iný pohľad na danú vec, aby ste mohli urobiť potrebné alebo dôležité rozhodnutie

Analýza a rozbor situácie 

Návrh konkrétnych krokov / postupu na riešenie

Shadow Left
VEDOMÉ PODNIKANIE
890 € / osoba

K podnikaniu budete po tomto kurze pristupovať inak, jednoducho a tvorivo. A všetko čo sa naučíte, dáte s pomocou mentora ľahko do praxe

12 týždňov intenzívnej práce s mentorom

8 skupinových stretnutí

Osobná konzultácia

Max. 6 ľudí v skupine

Individuálny prístup a konzultácie a podpora počas celého kurzu podľa potreby

NOVINKA - BONUS:
Podpora PR pre váš vybraný projekt alebo vašu značku
(forma videa alebo článku a aktívneho proma na sociálnych sieťach FB a Instagram)

Shadow Center
PRE FIRMY
cena dohodou

Pre malých a stredných podnikateľov

Šetrite svoju energiu, čas i peniaze a využite služby externého projektového manažéra na vopred dohodnuté práce a čas na konkrétnom projekte

Analýza a príprava strategického plánu

Riadenie projektu na vopred dohodnutý čas

Návrh, zabezpečenie a koordinácia marketingových kampaní

Osobné konzultácie, vďaka ktorým sa naučíte pracovať so všetkými princípmi, ktoré sú obsahom kurzu

Interaktívne prednášky / workshopy na vybrané témy

Shadow Right

Cena nemá byť prekážkou, podľa potreby sa dohodneme na splátkovom kalendári.

V prípade, že stále váhate, využite bezplatnú úvodnú konzultáciu a rozhodnite sa až po nej.